עמוד הבית המותגים אודות החברה חדשות וארועים מוצרים חדשים מידע לקמעונאי אחריות חברתית
פילסבורי | Pillsbury האגן דאז | Häagen-Dazs נייצ'ר ואלי | Nature Valley פרוט ביי דה פוט | Fruit By The Foot גאשרס | Gushers

תנאי שימוש באתר

כללי
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
אתר זה הוא בבעלות ג`נרל מילס (וכל החברות המסונפות אליה – להלן :"ג`נרל מילס") והוא נכתב בכדי לספק לך מידע לתועלתך ולהנאתך. השימוש באתר זה ובתכנים המופיעים בו כפוף לתנאים שלהלן. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים אלה ולתנאי מדיניות הפרטיות המופיעים באתר ואת הסכמתך להישמע להם. באם אינך מסכים לתנאים אלה או אם אינך מסכים עם מדיניות הפרטיות שלנו המופיעה באתר זה, אנא אל תשתמש באתר או בכול שירות אחר המוצע על ידי האתר.
השימוש שאתה עושה באתר מוגבל לשימוש אישי שאינו מסחרי, אלא אם קיבלת את אישורנו המפורש מראש ובכתב. אינך יכול להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, לפרסם מחדש, או להציג בכול צורה אחרת את התוכן של האתר למטרות ציבוריות או מסחריות מבלי לקבל אישור בכתב לכך בתוכן.
אנו שומרים את זכותנו לשנות תנאים אלה בכל עת וללא הודעה. אנא בדוק מידי פעם בכדי לוודא שהנך מודע לכול העדכונים או השינויים בתנאים אלה.
מדיניות זכויות יוצרים וקניין רוחני
כל השמות, הסמלים (למשל לוגו החברה) וסימני המסחר המופיעים באתר זה, כולל סימני המסחר, סימני השירות, זיהוי מותגים, דמויות, שמות מסחריים, גרפיקה, עיצובים, זכויות יוצרים, עיצוב האריזות וכול הקניין הרוחני האחר וכן כל תוכן האתר ("תוכן"),  הינם קניין רוחני מוגן, או בשימוש על פי רישיון, של ג`נרל מילס (אלא אם כן נאמר אחרת)
שימוש ו/או ניצול לרעה של סימני מסחר אלה או בכל תוכן אחר של האתר, מלבד אם נאמר אחרת בתנאי שימוש אלה, אסור בהחלט. לא ניתן להדפיס את תוכנו של האתר לשימושך הפרטי, לשמור את הקבצים על מחשבך לשימושך האישי, או להפנות לאתר זה מסמכיך הפרטיים.  אינך יכול להפיץ טקסט או גרפיקה לאחרים מבלי לקבל את הסכמתנו המפורשת בכתב. כמו כן, אינך יכול, ללא הסכמתנו, להעתיק ולהפיץ את המידע הזה על גבי כל שרת אחר, לשנות, או לעשות שימוש חוזר בטקסטים או בגרפיקה על מערכת זו או במערכת אחרת. אנו שומרים על כל זכויותינו האחרות.
ג`נרל מילס מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים מהמשתמשים שלנו לעשות את אותו הדבר. לג`נרל מילס אין כל אחריות לתוכן באתרים אחרים וכן לכל תוכן שהוא, אשר מועלה לאתר על ידי צדדים שלישיים, שאתה עשוי למצוא או להיכנס אליהם כאשר אתה משתמש במוצרים או בשירותים של ג`נרל מילס. התכנים הקיימים באתרים אחרים או באמצעותם עשויים להיות מוגנים על ידי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני של ישראל, ארה"ב ו/או של מדינות אחרות. תנאי השימוש של אותם האתרים, ולא תנאי השימוש של אתר זה, חלים על אותם התכנים.
המדיניות של ג`נרל מילס מאפשרת כי במצבים הדורשים זאת ועל פי שיקול דעתה - לנטרל או להפסיק את החשבונות של משתמשים אשר מפרים ו/או עלולים להפר ו/או שמפרים תכופות את זכויות היוצרים או זכויות קניין רוחני של ג`נרל מילס ו/או של אחרים.
הודעות בדבר טענות על הפרת קניין רוחני והנציג לעניין הודעות אלה
אם אתה מאמין כי עבודתך הועתקה ובכך הופרו זכויות יוצרים, או שזכויות הקניין הרוחני שלך הופרו בצורה אחרת, אנא מסור לנציג של ג`נרל מילס את המידע שלהלן:
1. תאור של העבודה שאתה טוען שזכויות היוצרים או זכויות הקניין הרוחני שלה הופרו;
2. תיאור היכן נמצא החומר באינטרנט שאתה טוען שהייתה הפרה שלו, כולל פרטים מספקים כך שנוכל למצוא אותו;
3. את כתובתך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך;
4. ייתכן ותידרש למסור פרטים נוספים לצורך בדיקת תלונתך, לרבות הצהרתך בדבר זכויות היוצרים שלך ונסיבות ההפרה.

את הנציג של ג`נרל מילס לענייני הודעות בנושא של תביעות לגבי הפרת זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחר ניתן להשיג כדלהלן:
באמצעות הדואר:
ג`נרל מילס ישראל בע"מ
ת"ד 2072, רמלה 72120
בטלפון:
08-9132812
1800-224-674
בפקס:
08-9132828

ג`נרל מילס – ארה"ב
Copyright Agent
c/o General Mills, Inc.
Number One General Mills Blvd
Minneapolis, MN 55426
Tel: (800) 248-7310

תוכן שנמסר על ידי משתמשים
מידי פעם האתר יאפשר למשתמשים להעלות לאתר טקסטים, דמויות, קול, וידאו, קישורים לאתרים אחרים או לתוכן אחר. כתוצאה מכך, אתה עשוי לראות חומרים שהועלו לאתר זה על ידי אנשים שאינם קשורים לג`נרל מילס. ג`נרל מילס אינה אחראית לתוכן שהועלה לאתר ו/או קושר מתוך האתר על ידי כל צד שלישי שהוא, בשום צורה שהיא. לג`נרל מילס (לרבות למנהליה, עובדיה וסוכניה) לא תהיה כל אחריות או חבות מכול סוג שהוא הנובעת מכל קשר עם כל חומר שהועלה ו/או קושר על ידי צדדים שלישיים.
הנך מנוע ומתחייב שלא מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:
• תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
• תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
• תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
• תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
אנו נהיה רשאים שלא לאפשר לך לפרסם תכנים אשר מפרים מי מהתנאים הנ"ל או תכנים, אשר יש בהם, לדעתנו, כדי לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, וכן נהיה רשאית להסיר ו/או למחוק תכנים אלה מהאתר בכל עת.
כמו כן, מובהר, כי אנו נהיה רשאים לעשות כל שימוש, כפי שנמצא לנכון בכל מידע אשר יפורסם על ידיך באתר, לרבות פרסומו ו/או חשיפתו ברבים, שכפולו, העתקתו הפצתו וכיו"ב. בעצם פרסומך של כל מידע ו/או פרטים, כאמור, הינך מעניק לג`נרל מילס רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לעשות כל שימוש במידע, כאמור.
הגבלת אחריות
מבלי להגביל את הנאמר להלן, כל מה השימוש באתר ותכניו מסופקים לך "כפי שהם"  (As IS) ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה כלפי ג`נרל מילס בגין השימוש באתר ובתכניו, לרבות אך לא רק, להתאמתו למטרה מסוימת.
בנוסף, מובהר, כי האתר(ים), השרתים והמערכות, מעצם היותן מבוססות על תכנות, חמרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד`), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי ג`נרל מילס או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. ג`נרל מילס משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד`.
בנוסף, ג`נרל מילס אינה מבטיחה או עושה כל מצג בקשר לשימוש או לתוצאות של השימוש בחומרים הנמצאים באתר במובן של נכונותם, דיוקם, אמינותם, או בכול דרך אחרת.
הינך מצהיר, שידוע לך שהסיכון והאחריות בגין השימוש באתר זה הוא שלך בלבד. ג`נרל מילס לא תהיה אחראית לכול נזק שהוא, ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, או לפיצויים כלשהם, הנובעים מכניסתך או שימושך באתר וללא חשיבות כיצד נגרמו, חוזית או נזיקית.
אם תהיה לא מרוצה בכול צורה שהיא מאתר זה או תנאי השימוש שלו, או מדיניות הפרטיות, האפשרות היחידה והבלעדית שיש לך היא להפסיק להשתמש באתר ובשירותיו. (מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על הבטחות משתמעות או מניעה או הגבלה של סוגים מסוימים של נזקים, כך שייתכן והוראות אלה אינן חלות עליך. אם חלק כל שהוא של הגבלות אחריות אלה יימצא כבלתי תקף או לא ניתן לאכיפה מסיבה כלשהי, האחריות המצטברת של ג`נרל מילס והחברות המסונפות לה לא תעלה על מאה דולר (100$)).
קישורים
אתר זה עשוי לכלול קישורים שיאפשרו לך לעזוב את האתר הזה אל אתרים אחרים שאינם נמצאים בשליטתנו. אין אנו תומכים באתרים מקושרים אלה. אין אנו אחראים לתוכן או להולכה של שום אתר מקושר (לרבות במקרים בהם הקישורים לא יובילו לאתר אינטרנט פעיל) או כל קישור הכלול באתר מקושר או הבטחה כי האתרים המקושרים חופשיים משגיאות או וירוסים. כמו כן אין אנו אחראים לתנאי השימוש ופעילות שמירת הפרטיות של אתרים אחרים. אנו ממליצים שתקרא בעיון את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של כל אתר בו אתה מבקר.
הצעת רעיונות
כל ההערות, ההצעות, הרעיונות, האיורים, המושגים, המרשמים או מידע אחר אותו אתה חושף או מציע לנו באמצעות אתר זה או בתגובה לפניות באתר יחשבו ויישארו רכושנו. אתה מבין ומאשר כי יש לנו משאבים פנימיים ומשאבים חיצוניים אחרים שייתכן ופיתחו או ייפתחו בעתיד רעיונות זהים או דומים להצעות או הערות להצעות וכי אנו מוכנים להביא בחשבון הצעות אך ורק על בסיס תנאים אלה. מכול מקום, כל הצעה מוגשת  ללא סודיות ואין אנו נוטלים על עצמנו כל התחייבות, מפורשת או מכללא אם נבדוק זאת. אנו נהיה הבעלים הבלעדיים של כל הזכויות הידועות עכשיו או שתהיינה קיימות בעתיד לגבי ההצעות מכול סוג או מין בכול העולם, ותהיה לנו הזכות לשימוש בלתי מוגבל של ההערות לכול מטרה שהיא, מסחרית או אחרת, מבלי לפצות את מעביר ההצעות.

מדיניות פרטיות
אנו מתייחסים ברצינות רבה לפרטיותך, לכן אימצנו את מדינות הפרטיות (ראה תקנון) המסבירה את פעילויות איסוף המידע המקוון שלנו ואת האפשרויות העומדות בפניך באשר לדרך בה המידע נאסף ונעשה בו שימוש. אנא קרא והבן את מדיניות הפרטיות שלנו.
בשימושך באתר הינך מסכים למדיניות הפרטיות שלנו ומתחייב לפעול על פיה.
חלות החוק ואכיפה
כניסתך לאתר וכן התנאים וההתניות וההסכם אותו הם יוצרים וכן כל הנובע מתנאי השימוש באתר כפופים ויפורשו על פי החוקים של מדינת ישראל ו/או ארה"ב .
הפסקת שימוש באתר והתחייבות לשיפוי
ג`נרל מילס רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי שימוש אלה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני וחסימת IP.

היה ויופרו תנאי שימוש אלה, תהיה ג`נרל מילס רשאית לחשוף את פרטיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו המורה על כך.
הינך מתחייב לשפות את ג`נרל מילס או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

הסכמה לתנאים
אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה או למדיניות הפרטיות (תקנון ) המופיעה באתר, אנא אל תשתמש באתר זה או בכול שירות המוצע באתר זה. אנו שומרים על זכותנו לערוך שינויים בתנאים אלה בכול עת. אנא בדוק שוב מידי פעם כדי לוודא כי אתה מודע לכול עדכון או שינויים. שימושך באתר מהווה אישור להסכמתך לכל התנאים האלה.

יצירת קשר
תוכל לשלוח את הערותיך דרך טופס צור קשר.

אודות החברה
פרופיל החברה
Pillsbury
Häagen-Dazs
Nature Valley
Fruit By The Foot
Gushers
אורח חיים בריא
מתכונים והצעות הגשה
חדשות וארועים
מידע לקמעונאי
אחריות חברתית
קישורים מומלצים
מוצרים חדשים
שירות לקוחות
דרושים
2018 General Mills Inc. All Rights Reserved © כל הזכויות שמורות לג'נרל מילס מדיניות פרטיות       תקנון        תנאי שימוש        צור קשר        האתר נבנה ע"י FREE BRUSH.NET